All posts filed under: Blog

Familieclan

De sjamanen geloven in de kracht van een sterke ‘familieclan’. Daar kan je je vanuit vroegere tijden wel iets bij voorstellen. Een clan die uitblonk in grootte, kracht, saamhorigheid en/of aanpassingsvermogen verhoogde jouw overlevingskansen. In die tijd gold: hoe meer clan-steun er voor jou beschikbaar was, hoe beter het je verging. In veel delen van de wereld is dat nog steeds zo. Maar geldt dat voor ons, vandaag, ook nog? Het antwoord is ja! Bekijk jouw familie eens met deze ogen. Hoe vitaal is jouw clan? Wat maakt jullie sterk? Wat zijn de familiezwaktes? En wát is de rol van bepaalde gebeurtenissen daarin? Komen jullie misschien uit een ander land? Heeft een van jullie iets traumatisch meegemaakt? Hoe hebben jullie oorlogen overleefd? Heerste er ooit armoede of schaarste? Wie is er jong overleden? Zijn er doodgeboren kinderen? Is er iemand buitengesloten? Al deze zaken (en meer) kunnen er voor zorgen dat jouw clan aan kracht heeft ingeboet. Ergens is het vastgelopen, uit evenwicht geraakt, waardoor er minder steun beschikbaar is. En jij, als lid van …

Vragenlijst

Welke gebeurtenissen zijn van invloed op de huidige familie-dynamiek? Bekijk je deze lijst ter voorbereiding op een familieopstelling, neem dan ten minste 3 generaties mee in je inventarisatie: jij, je ouders, je grootouders. Vermeld waar mogelijk jaartallen (geboren, getrouwd, overleden), ook van de belangrijke gebeurtenissen. – doodgeboren en overleden kinderen, miskramen & abortus – ouders die op jonge leeftijd zijn overleden – uitsluiting of separatie van familieleden (b.v. klooster of gevangenschap) – oorlogsgeschiedenis – gebeurtenissen waar (over)leven en dood (dreiging) een rol gespeeld hebben – dader/slachtoffer thema’s, misbruik – familiegeheimen – eerste en tweede huwelijken, eerste of grote liefdes, heimelijke liefdes, affaires – ziektes (mentaal en fysiek), verslavingen – immigratie & emigratie, langdurig verblijf in buitenland, elders geborenen – dwingende culturele overtuigingen en geloofssystemen – homo sexualiteit, bi-sexualiteit – familieondernemingen – overige traumatische gebeurtenissen: b.v. onderdrukking, moeten vluchten, een ongeluk, brand, faillissement, verraad, bedreigingen, langdurige pesterijen etc.

Welke vragen zijn geschikt voor een opstelling?

Eigenlijk kun je alles vragen zolang het over jou gaat. Dat kan dus ook zijn over jou in de relatie; met delen van jezelf of met de ander. Bijvoorbeeld: – Wat heeft mijn kind van mij nodig om lekkerder in z’n vel te zitten. – Hoe kan ik een goede partner zijn of meer uit mijn liefdesleven halen. – Waarom ben ik verlegen, bang, boos, besluiteloos, blut… – Hoe kan ik me verhouden tot (mijn) ziekte/depressie, de naderende dood. – Wat is er nodig voor mij om meer te genieten van mijn werk, het leven, etc… Het idee is dat de opstelling jóu meer op je plek en in je kracht zet.

Hoe werkt een opstelling en wat doe je als representant?

Opstellingen vinden plaats in groepsverband: één begeleider, vraagstellers (twee tot drie per middag) en representanten, met een groepsgrootte van maximaal 15 mensen. We werken aan de hand van een vraag en maken gebruik van het ‘wetende veld’. Dit energieveld, dat onzichtbaar maar wél goed te ervaren is, geeft informatie door over de stand van zaken binnen een systeem. Als representant word je gevraagd om op de plek van een lid (of aspect) van het systeem te gaan staan. Je mag erop vertrouwen dat je als vanzelf zal voelen (en uitdrukken) wat bij jouw rol klopt, ook als je nog nooit een familieopstelling hebt bijgewoond. Je helpt hiermee de onderliggende dynamieken zichtbaar en ervaarbaar te maken. Je mag overigens altijd, zonder opgaaf van reden, een rol weigeren. De begeleider neemt het geheel waar en brengt ordening aan todat er rust ontstaat in het systeem. De vraagsteller kijkt naar het beeld dat door de representanten ontstaat en laat dit beeld op zich inwerken. De nieuwe ordening werkt positief door op het leven van de vraagsteller. Het komt …