Inhoud 1

Familieopstellingen

Onderliggende dynamiek zichtbaar…

Een opstelling is een manier om inzicht en verandering te brengen in een problematische of moeilijke situatie. Door het doen van een opstelling kan wat vast zit en onveranderbaar lijkt, weer in beweging komen.

Systemisch werk
Ons leven speelt zich af in een krachtenveld van systemen. Bijvoorbeeld het gezin, het werkveld, een relatie, het land van herkomst, het geloofsysteem etc.

Het systeem van herkomst (de familie) is daarin het meest bepalend. Daarbinnen hebben we vitale informatie tot ons genomen: over welke plek we hebben, over geven en nemen, over wat ingesloten wordt en wat weg moet… Dit alles vormt ons als mens en bepaalt, al dan niet bewust, in grote mate wat we voelen en hoe we handelen.

Familieopstelling
Door onze loyaliteit (lotsverbondenheid) aan ons familiesysteem kunnen ervaringen van onze (voor)ouders invloed hebben op ons leven van nu. Vooral als deze traumatisch waren en niet verwerkt zijn. Dit kan leiden tot verstoringen in het leven van een later geborene en zich uiten in (soms ernstige) klachten die binnen het persoonlijke leven lastig op te lossen zijn. Dit noemen we een verstrikking. Omdat de verstoring in het systeem zit, zal de balans dáár moeten worden hervonden.

Dit kan door middel van een familieopstelling. Aan de hand van een persoonlijke vraag worden verborgen loyaliteiten zichtbaar en kun je de verstrikking ontrafelen. Hierdoor ontstaat er meer bewegingsvrijheid. Er komt acceptatie voor wat ís en voor wie jij bent. Je staat autonomer in het leven en ervaart meer rust, zingeving en verbondenheid.

Hoe werkt het?
Opstellingen vinden plaats in groepsverband; één begeleider, vraagstellers (twee tot drie per middag) en representanten, met een groepsgrootte van maximaal 15 mensen. We werken aan de hand van een vraag en maken gebruik van het ‘wetende veld’. Dit energieveld, dat onzichtbaar maar wél goed te ervaren is, geeft informatie door over de wetmatigheden binnen een systeem.

De representanten stappen op de plek van een lid (of aspect) van het systeem, voelen als vanzelf wat klopt en geven daar uitdrukking aan. Zo wordt zichtbaar en ervaarbaar wat de onderliggende dynamieken zijn. De begeleider neemt het geheel waar en brengt ordening aan todat er rust is in het systeem. De vraagsteller kijkt toe en laat het beeld binnenkomen: de nieuwe ordening zal in de loop van de tijd zijn weg vinden en een gezonde verandering teweeg brengen.

Ook voor representanten is het meemaken van een opstelling verrijkend. Onderdeel zijn van het collectieve veld is een bijzondere ervaring. De principes en wetmatigheden van het werk zijn universeel en herkenbaar. Het is mogelijk dat representanten onbewust wat van een opstelling oppikken en dat ook bij hen een helende beweging wordt ingezet.

Je kunt een opstelling doen als onderdeel van een individueel begeleidingstraject. Het is ook mogelijk om een losse opstelling te doen. Wél gaat daar altijd een intake­gesprek aan vooraf en bij behoefte een integrerende sessie naderhand. Wil je wel kijken naar je systeem maar liever niet in groepsverband? Eén op één kan ik je ook verderhelpen.

Een opstelling kost 138,-. Representanten betalen 20,- (prijzen zijn ex. BTW)

* Welke systemisch feitelijkheden & gebeurtenissen zijn van invloed op de huidige familie-dynamiek?
Link naar vragenlijst familieopstellingen

Link naar getuigenissen familieopstellingen